Smith-Magenis' syndrom - adferd og kommunikasjon


Oppsummering av kurset

Dette kurset vil gjennomgå følgende områder:

- Årsaken til Smith-Magenis´syndrom og symptomer fra småbarnsalder til voksen

- Søvnproblematikk og hva forskningen sier kan hjelpe

- Medisinsk oppfølging

- Medisinering: symtomer ved Smith-Magenis´der medisiner kan brukes

- Adferdsutfordringer ved Smith-Magenis´syndrom.

- Forskning og behandling

- Målrettet miljøarbeid

- Anvendt adferdsanalyse

- Adferd som kommunikasjon

 

Ta kurset her >> 

Hensikt

Personer med Smith-Magenis' syndrom viser ofte ulike typer atferd som oppfattes som utfordrende i familien, på skolen eller for øvrig. I dette kurset vil du lære om adferd og kommunikasjon for personer med Smith-Magenis' syndrom og hvordan du som fagperson kan møte disse utfordringene på en bedre måte.

Målgruppe

Fagpersoner som jobber med personer med Smith-Magenis syndrom

Tidsbruk

3 timer
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen