Søskenintervensjonen - SIBS


Oppsummering av kurset

Søskenintervensjonen SIBS er et forebyggende gruppetiltak for søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse

SIBS er et tiltak hvor vi gjennom gruppesamtaler og veiledning ønsker å gi familier gode erfaringer med å snakke sammen om diagnosen og de utfordringer denne gir familien.

Målgruppen for dette kurset er fagpersoner i kommuner som skal læres opp til å bli gruppeleder/tilrettelegger.

Nettkurset består av fem deler:

Del 1: Hvorfor tiltaket SIBS?

Del 2: Oppbygning og mål

Del 3: Roller og begreper

Del 4: Utfordrende situasjoner

Del 5: Informasjon før du kommer til praktisk kurs

Hvis du ønsker mer informasjon om kurset, ta kontakt med prosjektleder Torun Vatne på tva@frambu.no

Hensikt

Dette kurset gir deg de nødvendige forkunnskapene du trenger for å bli en god gruppeleder/tilrettelegger og veileder i søskenintervensjonen - SIBS. Dette nettkurset må gjennomføres før du kan delta på den praktiske delen av kurset.

Målgruppe

Fagpersoner i kommuner som skal læres opp til å bli gruppeleder/tilrettelegger i samtalegrupper

Tidsbruk

1 time
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen