1 time

Angelmans syndrom - bruk av alternativ og supplerende...

De aller fleste av oss snakker med bruk av verbal tale. Personer med Angelmans syndrom...
Målgruppe: Personer som yter tjenester til personer med Angelmans syndrom, og andre sjeldne diagnoser, som innebærer et behov for ASK
45 min

Anorektale misdannelser for skolepersonell

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt til å ta i mot en...
Målgruppe: Du som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som...
Jente som pusser nesen, foto
45 min

Antistoffsvikt - tilrettelegging i skolehverdagen

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt på å ta i mot en elev...
Målgruppe: Dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleiere eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell...
1 time

Blødersykdom for skolepersonell

E-læringskurset gir deg kunnskap slik at du skal være best mulig forberedt til å ta i...
Målgruppe: Du som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som...
1 time

Dystrofia myotonika - tilrettelegging i skolehverdagen

Å gi kunnskap om diagnosen dystrofia myotonika og hvordan ansatte i skolen i samarbeid...
Målgruppe: Målgruppen for kurset er lærere og assistenter som jobber i grunnskolen. Kurset er også aktuelt for andre som i sin jobb møter barn og ungdom som har diagnosen dystrofia myotonika.
20 min

E-læringskurs om dysmeli

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet...
Målgruppe: Kurset er spesielt rettet mot deg som jobber i skolen eller skolefritidsordningen og skal møte en førsteklassing med dysmeli.
20 min

E-læringskurs om kortvoksthet

I dette kurset vil du lære om barn som er kortvokste. Hvilke utfordringer dette medfører...
Målgruppe: Kurset er spesielt rettet mot deg som jobber i skolen eller skolefritidsordningen og skal møte en førsteklassing som er kortvokst.
20 min

E-læringskurs om narkolepsi

Når du har gjennomført kurset skal du ha grunnleggende kunnskap om narkolepsi, hva som...
Målgruppe: Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.
Jenter som hopper. Foto.
Ca. 1 time

Epilepsi og mestring

Epilepsi og mestring er et e-læringskurs som ønsker å bidra til best mulig livskvalitet...
Målgruppe: Ansatte som jobber for og med personer med epilepsi, eller personer med epilepsi og deres pårørende.
2-3 timer

Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte...

Her lærer du om epilepsi ved utviklingshemming, autisme og sjeldne diagnoser ...
Målgruppe: Helsepersonell, ansatte i barnehager, skoleverket, boliger og avlastning, PPT, pårørende og andre som har ansvar for personer med epilepsi.
30-60 min

Epilepsimedisiner

Få informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner
Målgruppe: De som bruker, eller jobber med noen som bruker epilepsimedisiner
2-3 timer

Grunnkurs i epilepsi

Hva er epilepsi og hvordan håndterer du ulike typer anfall?
Målgruppe: Helsepersonell, ansatte i barnehager, skoleverket, boliger og avlastning, PPT, pårørende og andre som har ansvar for personer med epilepsi. Personer med epilepsi kan også ha glede...
Ca 20 timer

Huntingtons sykdom

Kurset gir deg som arbeider med personer med Huntingtons sykdom kunnskap om diagnosen og...
Målgruppe: For ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid. Påmelding fra www.sjeldnediagnoser.no.
1 time 30 min

Klinefelters syndrom

Lære hva Klinefelters syndrom (KS) er, hvilke utfordringer dette medfører, og hvordan du...
Målgruppe: Lærere, assistenter, SFO-ansatte, karriereveiledere, veiledere i NAV.
1 time

Kognitive endringer - hvordan håndtere hverdagsutfordinger

Bli kjent med kognitive endringer som følge av nevrologisk sykdom eller skade i...
Målgruppe: Kurset er laget for deg som opplever kognitive endringer som følge av nevrologisk sykdom eller skade i hjernen. Kurset kan også tas av andre interesserte.
45 min

Kraniofaciale misdannelser for skolepersonell

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt til å ta i mot en...
Målgruppe: Du som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som...
2,5 timer

NF1 - tilrettelegging i skolehverdagen

Få kunnskap om nevrofibromatose type 1 (NF1) og hvordan dere som ansatte i skolen kan...
Målgruppe: Pedagogisk personale, assistenter og andre som arbeider med elever med nevrofibromatose type 1 i grunnskole og SFO/aktivitetsskole.
1 time

PKU (fenylketonuri) for skolepersonell

E-læringskurset gir deg kunnskap om hvordan du kan legge til rette og hjelpe en elev med...
Målgruppe: Dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell...
2 t 30 min

Prader-Willis syndrom - introduksjonskurs for tjenesteytere

Personer med Prader-Willis syndrom (PWS) trenger i alle sammenhenger og situasjoner en...
Målgruppe: Personer som jobber hjemme hos personer med Prader-Willis syndrom. Kurset kan også være aktuelt for andre som jobber med, eller på annen måte står i relasjon til, ungdom og voksne...
4-6 timer

Pust - bruk av langtids mekanisk ventilasjon

Hensikten med kurset er å kvalitetssikre opplæringen for brukere av langtids mekanisk...
Målgruppe: Målgruppe for kurset er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten, eller med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som...
Familie med fagpersoner rundt. Illustrasjon.
45 min

Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs

Kurset gir deg et verktøy for å finne kunnskap og forstå situasjonen til personer med en...
Målgruppe: Studenter i helse-, sosial- og pedagogutdanningene og andre som ønsker en innføring i sjeldne diagnoser.
30 min

Utviklingshemning og oral helse

Utviklingshemning kan by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. I...
Målgruppe: Helsepersonell som arbeider med personer med utviklingshemning, først og fremst innen det orale fagfelt.
To barn spiser skolemat
45 min

Øsofagusatresi for skolepersonell

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt på å ta i mot en elev...
Målgruppe: Dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell...