Vis filter

Tuberøs sklerose

Tuberøs sklerose er en sjelden, genetisk sykdom, som kjennetegnes ved at det dannes svulster i flere organer. Svulstene er i seg selv ufarlige, men fortrenger normalt vev slik at organet likevel kan bli skadelidende. Sykdommen kalles både tuberøs sklerose (TS) og tuberøs sklerose kompleks (TSC).

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Informasjon om oral helse på tako.no
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)