Vis filter
X

XLH

Thrombocytopenia aplasia radii syndrom (TAR-syndrom)

Personer med TAR syndrom har for få blodplater (trombocytopeni) og har underutvikling (aplasi) av underarmsbenet som går til tommelsiden av håndleddet (spolebenet/ radius).

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no