Vis filter

Spinal muskelatrofi (SMA)

Spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom som rammer både gutter og jenter. Sykdommen skyldes at forhorncellene forsvinner. Dette vil medføre svinn av muskulatur. Kognitiv funksjon er vanligvis normal.

Informasjon

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no