Vis filter
X

XLH

Robinows syndrom

Robinows syndrom er en svært sjelden, arvelig tilstand som kan føre til kortvoksthet, forandringer i ansikt, tenner, skjelettet og kjønnsorganer. Tilstanden inndeles i to undertyper, der den recessive formen er den mest alvorlige.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no