Vis filter
X

XLH

Progressiv myoklonusepilepsi Nordsjøvarianten (North Sea)

Progressiv myoklonusepilepsi Nordsjøvarianten (North Sea) er en meget sjelden genetisk sykdom. Sykdommen tilhører en gruppe sjeldne tilstander som kalles progressive myoklonusepilepsier (PME).

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no