Vis filter
X

XLH

Porphyria cutanea tarda (PCT)

Porphyria cutanea tarda (PCT) er en sykdom som oftest debuterer i voksen alder. Sykdommen kan gi blemmer og skjør hud på lysutsatte områder i perioder der pasienten har høye verdier av porfyiner i huden.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NAPOS sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)