Vis filter
X

XLH

Metakondromatose

Metakondromatose er en svært sjelden tilstand, der både brusksvulster og flere benete utvekster (multiple osteokondromer/- hereditære ekostoser eller MO/MHE) opptrer samtidig.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på Helsebiblioteket.no