Vis filter
X

XLH

Limb-girdle muskeldystrofi

Dystrofi er latin for en vekstforstyrrelse. LGMD påvirker først og fremst lemmenes store muskelgrupper (skulder, overarmer, bekken og lår), der muskelfibrene svekkes og ødelegges. Sykdomsgruppen omfattet tidligere også fascio-scapulo-humeral dystrofi med affeksjon også av ansiktsmusklene og en pelvo-femoral variant som primært affiserte bekken og lårmusklene.

NMK-samarbeidet ivaretar kompetansesenteransvar for diagnosen. Samarbeidet ledes av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), og består videre av Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Les mer på Frambu sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (2)