Vis filter
X

XLH

Landau-Kleffner syndrom (ervervet afasi med epilepsi)

Landau-Kleffner syndrom (LKS), kalles også ervervet afasi med epilepsi. Friske barn med normal utvikling får etter hvert nedsatt evne til å forstå språk og til å snakke.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no