Vis filter

Lafora sykdom

Lafora sykdom hører til under de progressive myoklonusepilepsiene (PME). Disse sykdommene kjennetegnes ved myoklonier (kortvarige, ufrivillige muskelrykk) og andre typer epileptiske anfall samt en økende kognitiv svikt/demens.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider

Les mer på Helsebiblioteket.no