Vis filter
X

XLH

Lafora sykdom

Lafora sykdom hører til under de progressive myoklonusepilepsiene (PME). Disse sykdommene kjennetegnes ved myoklonier (kortvarige, ufrivillige muskelrykk) og andre typer epileptiske anfall samt en økende kognitiv svikt/demens.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider

Les mer på Helsebiblioteket.no