Vis filter

Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no