Vis filter

Kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom)

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) er en gruppe arvelige bindevevstilstander. EDS karakteriseres av hudforandringer, hypermobilitet (overbevegelige ledd) og vevsskjørhet i ulike organer.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Informasjon om oral helse på tako.no
Les mer på helsebiblioteket.no