Vis filter
X

XLH

Kniests dysplasi

Kniests dysplasi er en sjelden, arvelig skjelett-tilstand karakterisert ved kortvoksthet, ulike skjelettforandringer og problemer med syn og hørsel.

Kniests dysplasi tilhører gruppen spondyloepifysiale dysplasier (SED). (Lenke til TRS om SED)

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no