Vis filter

Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)

Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) er en svært sjelden, arvelig bindevevstilstand. FOP kjennetegnes av medfødte misfomede stortær og gradvis økende forbening av bløtvevet i kroppen, såkalt heterotop ossifikasjon (HO) (1). Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad og symptomer.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider 
Informasjon om oral helse på tako.no
Les mer på helsebiblioteket.no

​​​​