Vis filter

Erytropoietisk protoporfyri (EPP)

Erytropoietisk protoporfyri (EPP) er en sjelden arvelig sykdom som debuterer i barnealder. Sykdommen gir sterke smerter på lysutsatte hudområder.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NAPOS sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)