Vis filter
X

XLH

Epilepsi

Epilepsi er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsene i hjernen er forårsaket av unormale og ukontrollerte elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi (EEG).

Informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) har kompetanseansvaret for alle sjelde epilepsidiagnoser i Norge.

Les mer på Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Les mer på Helsebiblioteket.no

Ressurser (12)