Vis filter

Epilepsi

Epilepsi er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsene i hjernen er forårsaket av unormale og ukontrollerte elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi (EEG). (hentet fra: store medisinske leksikon, 25.05.2020)

Informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) har kompetanseansvaret for alle sjelde epilepsidiagnoser i Norge.

Gå til Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Ressurser (13)