Vis filter
X

XLH

Asperger syndrom

Asperger syndrom kjennetegnes av normalt evne- og språknivå, selv om de fleste med denne diagnosen har vansker i forhold til sosial bruk av språket (pragmatiske språkvansker).

Informasjon

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NevSom sine sider

Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (1)