Vis filter
X

XLH

Androgent insensitivitetssyndrom (AIS)

Androgent insensitivitetssyndrom (androgen insensitivity syndrome, AIS) innebærer at cellene i kroppen har manglende eller nedsatt følsomhet (insensitivitet) for mannlige kjønnshormoner (androgener), som for eksempel testosteron. Personer med AIS har kromosommønster 46 XY og normal produksjon av androgener (mannlige kjønnshormoner), men de har et kvinnelig ytre i større eller mindre grad ved fødsel.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på SSD sine sider