Vis filter
X

XLH

Alport syndrom

Alport syndrom er et sjeldent og arvelig syndrom som karakteriseres av nyresykdom og hørselstap som utvikler seg over tid. Noen ganger påvirkes også synet. Nyresykdommen gir i enkelte tilfeller alvorlig nyresvikt som må behandles med dialyse og/eller nyretransplantasjon.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på SSD sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no