Williams' syndrom - sunt og aktivt liv

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD, Marianne Nordstrøm, snakker i dette foredraget om det å leve et sunt og aktivt liv med Williams’ syndrom. Hun forklarer sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst, og hva et sunt kosthold er. Hun forteller hva som kan hemme fysisk aktivitet, og hva som kan fremme det.

Kort oppsummering av innhold
Klinisk ernæringsfysiolog, PhD, Marianne Nordstrøm, snakker i dette foredraget om det å leve et sunt og aktivt liv med Williams’ syndrom. Nordstrøm starter med å ta opp Per Fugellis «helseligning», og sier at hun merker et sterkt og økende engasjement for å ivareta helsen til voksne med utviklingshemning rundt om i norske kommuner.

Det er en redusert helse og økt dødelighet blant voksne personer med utviklingshemning, sier Nordstrøm, og presenterer noen foreslåtte årsaksforklaringer som kan være: samsykelighet, mindre gunstige sosiale forhold, uoppdagede helseoppfølgings behov, mindre forskning på helseutfordringer og behandling, og ugunstig livsstil.

Nordstrøm sier at det er en høy risiko for overvekt og fedme blant disse personene med utviklingshemning, og økt livvidde gir økt blodtrykk.

Videre forklarer Nordstrøm sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst, og ting som kan hemme fysisk aktivitet, og hva som kan fremme det.

Det er behov for å legge til rette for økt fysisk aktivitet, og det er nødvendig med spesifikk strategi for kvinner ettersom de er ofte mindre fysisk aktive enn menn i denne gruppen, sier Nordstrøm.

Avslutningsvis snakker Nordstrøm om sunt kosthold, hva det er, og at personer med Williams’ syndrom behøver opplæring og veiledning i hvordan velge sunn mat.

Foredraget ble holdt på Frambu i forbindelse med fagkurs om Williams’ syndrom 6. juni 2017.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsepersonell, Lege, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Williams’ syndrom

 • Tid

  30 min

 • Først publisert: september 2017
  Sist revidert: august 2017

Sist oppdatert: 8. mai 2023