Williams syndrom - hva kan man gjøre med engstelse?

Krister W. Fjermestad, psykologspesialist (PhD) på Frambu snakker i dette foredraget, fra fagkurs om Williams syndrom, om hva kan man gjøre med engstelse. I utgangspunktet er engstelse er en naturlig og hjelpsom tilstand, forklarer Fjermestad, men overdreven/problematisk engstelse er et vesentlig problem for mange med Williams’ syndrom, som ikke kan forklares utelukkende med evnenivå.

Kort oppsummering av innhold
Krister W. Fjermestad, psykologspesialist (PhD) på Frambu snakker i dette foredraget, fra fagkurs om Williams syndrom, om hva kan man gjøre med engstelse. Svaret er å identifisere hvilke følelser, tanker og handlinger som gjør at personen engster seg, sier Fjermestad.

I utgangspunktet er engstelse er en naturlig og hjelpsom tilstand, forklarer Fjermestad, men overdreven/problematisk engstelse er et vesentlig problem for mange med Williams’ syndrom, som ikke kan forklares utelukkende med evnenivå.

Fjermestad går videre og definerer hva engstelse er, før han ser på ulike former for angst. Han viser også til 16 forskjellige studier om Williams’ syndrom og angst. «Spesifikk fobi» er den vanligste formen for angst i befolkningen forøvrig og det er det også hos personer med Williams’ syndrom. De vanligste spesifikke fobiene for personer med Williams’ syndrom er høye lyder og blod/sprøyter.

Det er mulig å gjøre noe med engstelse, sier Fjermestad, og nevner fire punkter. Det første punktet er å regulere følelser, den andre er å endre/nyansere tankene, det tredje er å eksponere seg for det man er redd for, og det siste punktet er medisiner.

Avslutningsvis snakker Fjermestad om spesielle utfordringer rundt engstelse som personer med Williams’ syndrom kan ha.

Foredraget ble holdt på Frambu i forbindelse med fagkurs om Williams’ syndrom 6. juni 2017.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Barnehagepersonell, Helsepersonell, Lege, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  Williams’ syndrom

 • Tid

  47 min

 • Først publisert: august 2017
  Sist revidert: august 2017

Sist oppdatert: 10. mai 2023