Trisomi 13 eller 18: Ivaretakelse av foreldre under svangerskap og fødsel

Psykologspesialist Torun Vatne på Frambu forteller i dette foredraget om hvordan du kan ivareta foreldre under svangerskap og fødsel ved indikasjoner på trisomi 13 eller 18. Hun er innom utfordringer allerede fra valget om man vil ha fosterdiagnostikk, til etter fødsel og Frambus tilbud. Det er fokus på ivaretakelse ved vanskelige valg underveis, og du får en grundig gjennomgang av metoden SPIKES for å formidle dårlige nyheter.

Informasjon

Sist oppdatert: 8. mai 2023