Nevromuskulære sykdommer - hverdagsmedisin i overgangen til voksenlivet

Kort oppsummering av innhold
Overlege David Bergsaker fra Frambu holdt foredrag på kurset “Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv”, 19. april 2017. I foredraget rydder Bergsaker i en del begreper, snakker om en del felles utfordringer som personer med muskelsykdommer kan oppleve, og kommer med forslag til mulige løsninger. Bergsaker er også innom samsykelighet, ADHD, barneautisme, autismespekterforstyrrelser, gastroøsofageal refluks, luftveisproblematikk og epilepsi.

Informasjon

 • Laget av

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Arbeidsgivere, Barnehagepersonell, Fysioterapeuter, Helsepersonell, Lege, Saksbehandler, Skolepersonell, Sosialarbeider, Tannleger

 • Diagnoser

  Nevromuskulære sykdommer

 • Tid

  44 min

Sist oppdatert: 26. mai 2020