Nevromuskulære sykdommer - hverdagsmedisin i overgangen til voksenlivet

Overlege David Bergsaker fra Frambu snakker i dette foredraget om en del felles utfordringer som personer med muskelsykdommer kan oppleve, og kommer med forslag til mulige løsninger. Bergsaker er også innom samsykelighet, ADHD, barneautisme, autismespekterforstyrrelser, gastroøsofageal refluks, luftveisproblematikk og epilepsi.

Kort oppsummering av innhold
Overlege David Bergsaker fra Frambu holdt foredrag på kurset «Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv», 19. april 2017. I foredraget rydder Bergsaker i en del begreper, snakker om en del felles utfordringer som personer med muskelsykdommer kan oppleve, og kommer med forslag til mulige løsninger. Bergsaker er også innom samsykelighet, ADHD, barneautisme, autismespekterforstyrrelser, gastroøsofageal refluks, luftveisproblematikk og epilepsi.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020