Nevromuskulære sykdommer - kropp og seksualitet

Kristina Areskoug Josefsson, PhD, fra Högskolan i Jönköping snakker i dette foredraget om kropp og seksualitet. Josefsson presenterer en definisjon på seksuell helse og drøfter hvordan en persons generelle helse påvirker den seksuelle helsen. Josefsson tar også for seg diverse risikofaktorer som kan redusere en persons seksuelle helse og understreker at dette er et problem som kunnskap og god kommunikasjon kan løse.

Kort oppsummering av innhold
Kristina Areskoug Josefsson PhD fra Högskolan i Jönköping snakker her om kropp og seksualitet. Josefsson presenterer en definisjon på seksuell helse og drøfter hvordan en persons generelle helse påvirker den seksuelle helsen. Seksuell helse er en prosess sier Josefsson, og forklarer at alder, livssituasjon og personlighet vil være med på å påvirke hvor viktig sex er for en person. Josefsson tar også for seg diverse risikofaktorer som kan redusere en persons seksuelle helse. Helsepersonell unngår ofte dette temaet når de snakker med sine pasienter, sier Josefsson, men understreker at dette er et problem som kunnskap og god kommunikasjon kan løse.

Opptaket ble gjort i forbindelse med et foredrag Josefsson gjorde på kurset «Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv» på Frambu 19. april 2017. Det er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom, og andre sjeldne diagnoser som indirekte eller direkte, kan påvirke en persons seksuelle helse.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020