Medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn med sjeldne diagnoser

Overlege på Frambu, Øivind Kanavin, presenterer mulige medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn med sjeldne diagnoser. Kanavin snakker om forsinket spiseutvikling og forekomst av spiseutviklingsforstyrrelser som er mer vanlig hos barn med sjeldne funksjonshemminger enn i befolkningen forøvrig.

Kort oppsummering av innhold
Overlege på Frambu, Øivind Kanavin, presenterer mulige medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn med sjeldne diagnoser i dette foredraget som ble holdt på Frambu 15-16. mai 2017.

Dr. Kanavin snakker om forsinket spiseutvikling og forekomst av spiseutviklingsforstyrrelser som er mer vanlig hos barn med sjeldne funksjonshemminger enn i befolkningen forøvrig. De anatomiske og fysiologiske forutsetningene er også komplekse når det gjelder inntak av mat, og må også tas hensyn til, sier Kanavin.

Kanavin ser også på medikamentell behandling av gastro øsofagial refluks, og forklarer hva hypotoni og hypertoni er og hvordan det kan innvirke på spiseutviklingen. Avslutningsvis gir Kanavin råd om hvordan spiseutviklingsforstyrrelser kan utredes lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020