Fysisk funksjonsnedsettelse og frafall i videregående skole

NOVA-forsker Jon Erik Finnvold snakker i dette foredraget om fysisk funksjonsnedsettelse og frafall i videregående skole. Finnvold ser på årsakene ved å presenterer undersøkelser gjort rundt dette tema, og drøfter forskjellige konsekvenser dette kan få for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse.

Kort oppsummering av innhold
NOVA-forsker Jon Erik Finnvold snakker i dette foredraget om fysisk funksjonsnedsettelse og frafall i videregående skole. Finnvold ser på årsakene ved å presenterer undersøkelser gjort rundt dette tema, og drøfter forskjellige konsekvenser dette kan få for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse.

En av spørreundersøkelsene viser at foreldre som har barn på spesialskole mener at elevene der har høyere trivsel, at lærerne er mer kompetente og at samarbeidet med skolen er bedre. Samtidig har segregert undervisning både positive og negative konsekvenser, i følge Finnvold, som sier han er bekymret for at det er så stort frafall i videregående skole for personer med en fysisk funksjonsnedsettelse.

Opptaket ble gjort i forbindelse med et foredrag Finnvold gjorde på kurset «Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv» på Frambu 20. april 2017.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020