Funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet

Professor Per Koren Solvang ved Høyskolen i Oslo og Akershus presenterer i dette foredraget funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet. Solvang ser på faktorer som kan diskriminere og utestenge personer med funksjonshemming, og kommer med forslag til arbeidsinkludering. I tillegg legger han vekt på det å verdsette annerledeshet.

Kort oppsummering av innhold
Professor Per Koren Solvang ved Høyskolen i Oslo og Akershus presenterer i dette foredraget funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet. Solvang ser på faktorer som kan diskriminere og utestenge personer med funksjonshemming, og kommer med forslag til arbeidsinkludering. I tillegg legger han vekt på det å verdsette annerledeshet.

Opptaket ble gjort i forbindelse med et foredrag Solvang holdt på kurset «Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv» på Frambu 20. april 2017.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020