Ernæringstiltak og kostråd ved spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

Klinisk ernæringsfysiolog på Frambu, Tone Berg, ser i dette foredraget nærmere på ernæringstiltak og kostråd for førskolebarn med sjeldne diagnoser. I foredraget tar Berg for seg spiseutvikling og ernæringsstatus, tiltak som fremmer spiseutvikling, og gastrostomi og sondeavvenning.

Kort oppsummering av innhold
Klinisk ernæringsfysiolog på Frambu, Tone Berg, ser nærmere på ernæringstiltak og kostråd i dette foredraget som ble holdt på Frambu 5. mai 2017 på kurset «Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser».

I foredraget tar Berg for seg spiseutvikling og ernæringsstatus, tiltak som fremmer spiseutvikling, og gastrostomi og sondeavvenning. Berg understreker at målet er å gi førskolebarna god ernæring og samtidig sikre spiseutviklingen. For å lykkes er det viktig med livskvalitet og gode oppleveleser i måltidet. Det er også viktig å huske på at ting tar tid.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020