Ernæringstiltak og kostråd ved spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold
Klinisk ernæringsfysiolog på Frambu, Tone Berg, ser nærmere på ernæringstiltak og kostråd i dette foredraget som ble holdt på Frambu 5. mai 2017 på kurset “Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser”.

I foredraget tar Berg for seg spiseutvikling og ernæringsstatus, tiltak som fremmer spiseutvikling, og gastrostomi og sondeavvenning. Berg understreker at målet er å gi førskolebarna god ernæring og samtidig sikre spiseutviklingen. For å lykkes er det viktig med livskvalitet og gode oppleveleser i måltidet. Det er også viktig å huske på at ting tar tid.

Informasjon

Sist oppdatert: 27. mai 2020