Barn som sover

AVLYST: Barnesøvnkurs

Norsk Forening for Søvnmedisin (NOSM), NevSom og Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer (Sovno) arrangerer et tre dagers Barnesøvnkurs.

Kurset vil dekke følgende tema:

  • Søvnfysiologi, søvnens betydning for utvikling, vekst og helse, vanlige søvnforstyrrelser hos barn og unge
  • Søvn og psykisk helse
  • Ikke-farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser, insomni og døgnrytmeforstyrrelser
  • Farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser
  • Søvnforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser/syndromer
  • Utredning og behandling av søvnsykdommer: søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier
  • Søvn og epilepsi

Målgruppe er spesialister og leger i utdanning som arbeider med barn og unge/søvnsykdommer og andre faggrupper som arbeider med barn/unge og søvn.

 

Les mer om kurset på Oslo Universitetssykehus sine nettsider

Informasjon

Kurs

Sist oppdatert: 13. juni 2020