Xp11.22-p11.23 mikroduplikasjon

Også kjent som: Trisomy Xp11.22p11.23
Engelsk navn: Microduplication Xp11.22p11.23 syndrome
Engelske synonym: Dup(X)(p11.22p11.23),Trisomy Xp11.22p11.23


Definisjon

Familial and <i>de novo</i> recurrent Xp11.22-p11.23 microduplication has been recently identified in males and females.

Fra Orphanet

ORPHA: 217377
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q99.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)