XP-CS kompleks

Også kjent som: XP-CS
Engelsk navn: Xeroderma pigmentosum-Cockayne syndrome complex
Engelske synonym: XP/CS complex


Definisjon

Xeroderma pigmentosum/Cockayne syndrome complex (XP/CS complex) is characterized by the cutaneous features of xeroderma pigmentosum (XP) (see this term) together with the systemic and neurological features of Cockayne syndrome (CS; see this term).

Fra Orphanet

ORPHA: 220295
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)