X-linked non-syndromic intellectual disability


Engelsk navn: X-linked non-syndromic intellectual disability


Definisjon

Det er for tiden ingen tilgjelig informasjon om denne undertypen. Se lenkene under for mer informasjon.

Fra Orphanet

ORPHA: 777
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: F70

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)