X-linked Charcot‑Marie‑Tooth disease

Også kjent som: CMT, CMTX, X-linked CMT
Engelsk navn: X-linked Charcot-Marie-Tooth disease
Engelske synonym: CMTX,X-linked hereditary motor and sensory neuropathy


Definisjon

A disorder that belongs to the genetically heterogeneous group of CMT peripheral sensorimotor polyneuropathy diseases.

Fra Orphanet

ORPHA: 64747
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)