von Willebrands sykdom, type III


Engelsk navn: Von Willebrand disease type 3


Definisjon

A form of von Willebrand disease (VWD) characterized by a bleeding disorder associated with a total or near-total absence of Willebrand factor (VWF) in the plasma and cellular compartments, also leading to a profound deficiency of plasmatic factor VIII (FVIII). It is the most severe form of VWD.

Fra Orphanet

ORPHA: 166096
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: D68.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)