von Willebrands sykdom, type II


Engelsk navn: Von Willebrand disease type 2


Definisjon

A form of von Willebrand disease (VWD) characterized by a bleeding disorder associated with a qualitative deficiency and functional anomalies of the Willebrand factor (VWF). Depending on the type of functional abnormalities, this form is classified as type 2A, 2B, 2M or 2N.

Fra Orphanet

ORPHA: 166081
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: D68.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)