Unverricht-Lundborg sykdom

Unverricht-Lundborg sykdom er en sjelden genetisk sykdom og tilhører en gruppe sjeldne tilstander som kalles progressive myoklonusepilepsier (PME). Unverricht-Lundborg sykdom er den vanligste og mildeste av disse sykdommene.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsebiblioteket.no