Trisomy X

Også kjent som: Trippel X, Kromosom XX, 47 xxx, 47,XXX syndrom, Triplo-X syndrom
Engelsk navn: Trisomy X
Engelske synonym: 47,XXX syndrome,Triple X syndrome,Triplo-X syndrome,XXX syndrome


Definisjon

Jenter med trippel X har vanligvis normale fysiske trekk med lang sluttlengde og normal fruktbarhet. Noen jenter kan ha kognitive vansker som gir lærevansker og emosjonelle problemer. Mental kapasitet kan også være redusert, og motorisk utvikling og språkutvikling kan være forsinket sammenliknet med jevnaldrende. Variasjonen i gruppa er imidlertid stor. I mange tilfeller fungerer jentene så godt at man ikke mistenker noen diagnose. Mange voksne med trippel X lever et normalt liv med hjem, barn og arbeid.

Fra Orphanet

ORPHA: 3375
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q97.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)