Treacher Collins syndrom 


Engelsk navn: Treacher-Collins syndrome
Engelske synonym: Franceschetti-Klein syndrome,Mandibulofacial dysostosis without limb anomalies


Definisjon

Treacher Collins syndrom er en kraniofacial tilstand som kjennetegnes av ufullstendige kinnbein, liten hake, og misdannelse av ytre ører. Syndromet omfattes også av forandringer i bløtdeler og muskler i ansiktet. Misdannelsene er symmetriske.

Fra Orphanet

ORPHA: 861
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q75.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)