Tetrasomi 15q

Også kjent som: Distal tetrasomy 15q
Engelsk navn: Distal triplication 15q
Engelske synonym: Distal tetrasomy 15q,Tetrasomy 15(q25-qter),Tetrasomy 15q26,Triplication 15q25-qter,Triplication 15q26


Definisjon

This disease is described under 15q overgrowth syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 314588
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: Q99.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)