STXBP1-relatert encefalopati


Engelsk navn: STXBP1-related encephalopathy


Definisjon

Genet STXBP1 koder for proteinet Syntaxin Binding Protein 1, et protein som er viktig for hjernens utvikling. En feil (mutasjon) i dette genet vil påvirke barnets utvikling og som regel forårsake en alvorlig form for epilepsi.

Fra Orphanet

ORPHA: 599373
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G93.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)