Sturge-Weber syndrom

Sturge-Weber syndrom er en sjelden, medfødt sykdom. Misdannelser av blodårer i hud, hjernehinner og øyne fører til fødselsmerke, epilepsi, grønn stær og ofte andre nevrologiske forstyrrelser.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NKSE) har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på NKSE sine sider
Les mer på helsenorge.no
Les mer på helsebiblioteket.no

Ressurser (2)

Sturge-Weber syndrom og epilepsi

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer 2-timers fagkurs om Sturge-Weber syndrom og epilepsi.

 

11.03.2021