Spondylometafyseal dysplasi (SMD), Kozlowski type


Engelsk navn: Spondylometaphyseal dysplasia, Kozlowski type


Definisjon

Spondylometafyseal dysplasi, Kozlowski type er en sjelden bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet, ryggskjevhet (skoliose), endringer i lårbenet (metafyseale forandringer) og i lårhalsen (coxa vara).

Fra Orphanet

ORPHA: 93314
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (6)