Spondyloepifyseal dysplasi tarda, SEDT, X-bundet


Engelsk navn: Spondyloepiphyseal dysplasia tarda


Definisjon

Spondyloepifyseal dysplasi tarda (SEDT) er en skjelettdysplasi kjennetegnet av disproporsjonal kortvoksthet, med kort overkropp, lange armer og tønneformet brystkasse.

Fra Orphanet

ORPHA: 93284
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.7

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (4)