Spondyloepifyseal dysplasi – SED

Spondyloepifyseal dysplasi (SED) er en fellesbetegnelse for en gruppe tilstander med endringer i ryggvirvlene og rørknoklene.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Les mer på TRS sine sider

Ressurser (1)