Spondyloepifyseal dysplasi – SED


Engelsk navn: Spondyloepiphyseal dysplasia and spondyloepimetaphyseal dysplasia
Engelske synonym: SED and SEMD


Definisjon

Spondyloepifyseal dysplasi (SED) er en fellesbetegnelse for en gruppe tilstander med endringer i ryggvirvlene og rørknoklene.

Fra Orphanet

ORPHA: 253
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: Q77.7

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)