Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type - SEDK


Engelsk navn: Spondyloepiphyseal dysplasia, Kimberley type


Definisjon

Spondyloepifyseal dysplasi, Kimberly type (SEDK) er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi), kjennetegnet av kortvoksthet og tidlige degenerative leddforandringer.

Fra Orphanet

ORPHA: 93283
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q77.7

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)