Spinocerebellar ataxia type 2


Engelsk navn: Spinocerebellar ataxia type 2
Engelske synonym: SCA2


Definisjon

Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) is a subtype of type I autosomal dominant cerebellar ataxia (ADCA type I; see this term) characterized by truncal ataxia, dysarthria, slowed saccades and less commonly ophthalmoparesis and chorea.

Fra Orphanet

ORPHA: 98756
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G11.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)