Spinocerebellar ataxia type 13


Engelsk navn: Spinocerebellar ataxia type 13
Engelske synonym: SCA13


Definisjon

Spinocerebellar ataxia type 13 (SCA13) is a very rare subtype of type I autosomal dominant cerebellar ataxia (ADCA type I; see this term). It is characterized by onset in childhood marked by delayed motor and cognitive development followed by mild progression of cerebellar ataxia.

Fra Orphanet

ORPHA: 98768
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G11.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)