Simplex epidermolysis bullosa (EB)

Også kjent som: EB, Epidermolysis bullosa simplex
Engelsk navn: Epidermolysis bullosa simplex
Engelske synonym: EBS


Definisjon

A group of hereditary epidermolysis bullosa (HEB) disorders characterized by skin fragility resulting in intraepidermal blisters and erosions that occur either spontaneously or after physical trauma.

Fra Orphanet

ORPHA: 304
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: Q81.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)